- v deň príchodu sa môžete ubytovať od 14:00 – 20:00 hod. (neskôr po dohode s majiteľom);
- v deň odchodu je uvoľnenie izby do 10:00 hod.;
- lyžiarsky výstroj je zakázané odkladať na izbách. Odkladajte ho do lyžiarne, ktorá je na to určená a zamyká sa;
- prosíme Vás o dodržiavanie nočného kľudu od 22:00 – 6:30 hod.;
- v priestoroch penziónu a na izbách je zakázané fajčiť. Každá izba je vybavená vlastným balkónom na to určeným;
- závady na izbách hláste ihneď po ubytovaní majiteľovi, inak Vám nebudú uznané.